Priser

Priser

Kørekortattest (ingen kroniske sygdomme) 500 kr.

Kørekortattest ( mindst en kronisk sygdom) 600,00 kr.

Ansøgning om parkeringskort til handicappede 375,00 kr.

Frihåndsattest/uarbejdsdygtighedserklæring 600,00 kr.

Mulighedserklæring (arbejdsgiver skal betale denne) 600,00 kr.

Enkelttilskudsansøgning 375,00 kr.

Rejsevejledning ved rejse til udlandet 480,00 kr.

Rejsevaccination pr. gang 200,00 kr.

Rejsevaccination flere personer på én gang 200,00 kr. for 1. person derefter 100,00 kr. pr. efterfølgende person

Rejseafbestillingsattest 651,25 kr.

Udskrift af journalark pr. ark 8,00 kr.

Influenza vaccination (dog ikke pensionister og kronikere) 200,00 kr.

Gruppe 2 patienter – konsultation 280,00 kr.

Gruppe 2 patienter – e-mailkonsultation 100,00 kr.

Gruppe 2 patienter – telefonkonsultation 50,00 kr.

Attester til forsikringsselskaber pr. påbegyndte 20 min. 650,00 kr.

ADRESSE

Lægerne Langengevej
Langengevej 4
8240 Risskov

}

UDENFOR ÅBNINGSTIDEN

Kontakt lægevagten fra kl. 16-8 samt lørdag, søndag og helligdage:

Ring tlf. 7011 3131
Ved livstruende sygdom: Ring alarm 112